cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Oudercommissie


Waarom is er een Oudercommissie?

De Wet Kinderopvang verplicht een kinderdagverblijf een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie heeft verzwaard adviesrecht op diversen punten binnen het kinderdagverblijf.

Doelstelling

De Oudercommissie stelt als doel:

* De belangen van de kinderen en de ouders van Kinderdagverblijf De Duinkabouter zo goed mogelijk te behartigen en de   ouders te vertegenwoordigen.
* Te adviseren ten aanzien van kwaliteit van de opvang.

Waarin heeft de Oudercommissie adviesrecht?

* Kwaliteitsbeleid
* Pedagogisch beleidsplan
* Voedingsaangelegenheden
* Risico inventarisatie van veiligheid en gezondheid
* Openingstijden
* Klachtenregeling
* Prijswijzigingen van kinderopvang

In de praktijk

De OC vergadert gemiddeld 4x per jaar. Naast het inventariseren van knelpunten en het uitbrengen van advies naar de directie, bieden zij ook ondersteuning aan activiteiten, zoals het zomerfeest, dag van de leidsters en overige activiteiten.

U bent van harte welkom!

Mocht u interesse hebben om lid te worden van de OC, neemt u dan contact op met een van de leden.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben, bepaalde punten graag wilt bespreken, of mocht u zich willen aanmelden, dan kunt u de betreffende OC bereiken via e-mail: oudercommissie@deduinkabouter.nl