cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Meest gestelde vragen


Aanmelden

Aanmelden voor hele of halve dagopvang bij De Duinkabouter is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Aanmelden is gratis en kan:
 • via onze website
 • telefonisch (070-3236575)
Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een inschrijfbevestiging. De bevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.
Bij instroom houden wij rekening met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdsverdeling van elke groep. De evenredige leeftijdsopbouw zorgt dat de wettelijke bepaling van de pedagogisch medewerkster/ratio. (conform Wet Kinderopvang) gegarandeerd blijft en de doorstroom geleidelijk kan verlopen. Daardoor wordt er niet altijd in volgorde van binnenkomst geplaatst. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:
 • bestaande klanten hebben bij De Duinkabouter voorrang bij.
 • kinderen van eigen medewerksters gaan voor: zonder medewerksters kunnen wij geen kinderen opvangen.
 • Uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen van een geplaatst kind
 • tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin
Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor één plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen.
Of er direct plaats is op het kinderdagverblijf is van een aantal zaken afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de opvangdag en de leeftijd van je kind. Danielle bekijkt graag samen met jou, naar aanleiding van je wensen en voorkeuren wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met Danielle via 070-3236575.

Kinderopvangtoeslag

Om uw tegemoetkoming kinderopvangtoeslag administratief te regelen dient u bij de aanvraag het registratienummer door te geven van het Landelijk Register Kinderopvang. Ons registratienummer kunt u hier vinden.
De volgende gegevens heeft u nodig om de kinderopvangtoeslag aan te vragen:  
 • Je DigiD inlog gegevens
 • Je Burgerservicenummer
 • Het Burgerservicenummer van je partner en je kind(eren)
 • De aanslag inkomstenbelasting, een jaaropgave of loonstrook van jou en je partner
 • De uurprijs van het kinderdagverblijf
 • Een overzicht van het aantal uren dat je gebruik maakt van de kinderopvang
 • Je rekeningnummer
www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag
De overheid betaalt mee aan de kosten voor de kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst kun je precies zien aan welke voorwaarde je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Als je recht heb op kinderopvangtoeslag, dan kun je op deze website ook berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je zou kunnen ontvangen. www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag
De kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal werkuren van de ouder die het minst aantal uren werkt. Ouders hebben bij een kinderdagverblijf recht op toeslag voor 140 %  van de gewerkte uren van de minst werkende partner. Hierbij is rekening gehouden met reistijd en pauzes van de ouders. Over de uren die boven de norm uitkomen, ontvang je geen kinderopvangtoeslag.

Kosten

Om uw tegemoetkoming kinderopvangtoeslag administratief te regelen dient u bij de aanvraag het registratienummer door te geven van het Landelijk Register Kinderopvang. Ons registratienummer kunt u hier vinden.
De volgende gegevens heeft u nodig om de kinderopvangtoeslag aan te vragen:  
 • Je DigiD inlog gegevens
 • Je Burgerservicenummer
 • Het Burgerservicenummer van je partner en je kind(eren)
 • De aanslag inkomstenbelasting, een jaaropgave of loonstrook van jou en je partner
 • De uurprijs van het kinderdagverblijf
 • Een overzicht van het aantal uren dat je gebruik maakt van de kinderopvang
 • Je rekeningnummer
www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag
Bij het berekenen van de uren gaat De Duinkabouter steeds uit van een gemiddelde per jaar. Voor 1 dag wordt 10.5 uur gerekend. Als een kind 5 dagen per week naar het kinderdagverblijf gaat, ziet de berekening op maandelijkse basis er als volgt uit: 10.5 uur x 5 dagen = 52.5 uur per week 52.5 uur per week x 52 weken = 2730 uur per jaar Totaal: 2730 uur per jaar / 12 maanden = 227.5 uur per maand
De overheid betaalt mee aan de kosten voor de kinderopvang. Op de website van de Belastingdienst kun je precies zien aan welke voorwaarde je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de kinderopvangtoeslag. Als je recht heb op kinderopvangtoeslag, dan kun je op deze website ook berekenen hoeveel kinderopvangtoeslag je zou kunnen ontvangen. www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag

Praktische informatie

Betalingen geschieden vooruit. Facturatie vindt maandelijks plaats tussen de 15e en de 20 ste van de maand.
Natuurlijk is het mogelijk om vaste opvangdag te ruilen voor een andere dag. Wij moeten volgens de wet voldoen aan een aantal regels rondom het aantal kinderen en pedagogisch medewerksters per groep. Daarom zijn er een aantal spelregels waar wij rekening mee moeten houden bij het ruilen van een dag.
 • Je kunt alleen ruilen binnen één maand
 • Ruilen kan alleen als de pedagogisch medewerkster-kind ratio dit toelaat
 • Je kunt een dag binnen 1 maand ruilen, zodat je voldoende tijd hebt om de geruilde dag te gebruiken. Uiteraard moet je dit van tevoren aanvragen. Dit kan via het formulier die te downloaden is via onze site of een formulier aan te vragen bij een pedagogisch medewerkster.
 • Vraag minimaal één dag van tevoren je ruildag op het kinderdagverblijf aan. Hoe eerder je je ruildag aanvraagt, hoe groter de kans dat aan je verzoek kan worden voldaan.
 • Ruilen kan niet met terugwerkende kracht. Bij het aanvragen van de ruildag liggen zodoende de reguliere opvangdag als de gewenste ruildag in de toekomst.
De Duinkabouter sluit op een aantal vastgestelde dagen. Hieronder vind u de sluitingsdagen.
Nieuwjaar Woensdag, 1 Januari 2020
Goede vrijdag Vrijdag, 10 April 2020
Pasen Zondag, 12 April 2020
Paasmaandag Maandag, 13 April 2020
Koningsdag Maandag, 27 April 2020
Bevrijdingsdag Dinsdag, 5 Mei 2020
O.H. Hemelvaart Donderdag, 21 Mei 2020
Pinksteren Zondag, 31 Mei 2020
Pinkstermaandag Maandag, 1 Juni 2020
1e kerstdag Vrijdag, 25 December 2020
2de Kerstdag Zaterdag, 26 December 2020
Op 24 december en 31 december sluiten wij om 17.00 uur.
Je kunt je opvangvorm wijzigen via een e-mail te sturen naar info@deduinkabouter.nl Ook kunt u contact opnemen met Danielle via 070-3236575. Zij helpt u graag verder. Een aanvraag tot structurele wijziging van het aantal dagen of voor andere opvangdagen geldt als nieuwe aanmelding. De mogelijkheden zijn afhankelijk van een eventuele wachtlijst en de personele bezetting van de betreffende groep. Opzeggen van één of meerdere dagen doe je schriftelijk of via e-mail (info@deduinkabouter.nl) Voor opzegging geldt een opzegtermijn van een maand zoals ook vermeld in de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie.
Om het ritme van de groepen niet teveel te verstoren, zijn er voor het kinderdagverblijf vaste breng en haaltijden:

                                           Brengen                                             Ophalen

Ochtend                              07.00 - 09.30 uur                               tot uiterlijk 13.00 uur

Middag                                vanaf 13.00 uur                                   16.00 - 18.00 uur

Kinderen dienen voor 13.00 uur (bij afname van een halve dag) of voor 18.00 uur te worden opgehaald. Bij te laat ophalen zijn wij genoodzaakt om bij de derde keer kosten in rekening te brengen van 25 euro per kind.