cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Over ons


Visie

Op Kinderdagcentrum De Duinkabouter werken wij met kleine vertrouwde groepen waar de kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen. Hierdoor kunnen alle vrouwelijk gediplomeerde  leidsters voldoende tijd besteden aan ieder kind. Wij bieden de mogelijkheid om verschillende activiteiten aan te bieden. U kunt hierbij denken aan activiteiten die gericht zijn op leren, spelenderwijs te ontwikkelen, creativiteit en fantasie.

Door een huiselijke sfeer, veilige, geborgen, liefdevolle omgeving  te creĆ«ren kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen.

Waarden en normen

Het overbrengen van waarden en normen vinden wij een belangrijk aspect van opvoeden. In groepsverband en individueel maakt het kind kennis met waarden en normen die zijn gericht op veiligheid, respect voor elkaar en ontplooiingsmogelijkheden. De pedagogisch medewerkster heeft hierin een voorbeeldfunctie.

De Duinkabouter heeft verschillende opvattingen en afspraken over de volgende onderwerpen

Samen spelen, samen delen;  Op de duinkabouter leren de kinderen in groepsverband te spelen. Elk kind wordt gerespecteerd ook als de kinderen alleen wensen te spelen.

Wij stimuleren de eigenheid van het kind.
Elkaar helpen; is een sociaal aspect dat op verschillende manieren bij de Duinkabouter naar voren komt. Een belangrijk onderdeel zijn de dagelijkse huishoudelijke taken waar de kinderen mee kunnen helpen. De kinderen worden hierin gestimuleerd elkaar en de volwassenen te helpen.
Respect; een cruciale waarde is een belangrijk aspect. Vooral voor de lieveheersbeestje groep en de regenbooggroep is dit van belang.

Wij leren de kinderen om op een beleefde manier te praten en oogcontact te maken tijdens een gesprek. Het goedmaken na een meningsverschil vinden wij erg belangrijk.  De kinderen kunnen dan eerlijk vertellen wat er is gebeurd.

Deze waarde en normen zijn de basis van de huisregels die wij op De Duinkabouter hanteren. Deze huisregels zijn niet alleen op onze kinderen van toepassing maar ook voor onze leidsters.