cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Nieuws


Wanneer krijg je voorrang?

Bij instroom houden wij rekening met de leeftijd van het kind in relatie tot de leeftijdsverdeling van elke groep. De evenredige leeftijdsopbouw zorgt dat de wettelijke bepaling van de pedagogisch medewerkster/ratio. (conform Wet Kinderopvang) gegarandeerd blijft en de doorstroom geleidelijk kan verlopen. Daardoor wordt er niet altijd in volgorde van binnenkomst geplaatst. Als er meerdere kinderen zijn die in aanmerking komen voor één plaats, dan gelden de volgende voorrangscriteria:

  • bestaande klanten hebben bij De Duinkabouter voorrang bij.
  • kinderen van eigen medewerksters gaan voor: zonder medewerksters kunnen wij geen kinderen opvangen.
  • Uitbreiding of wijziging van het aantal dagdelen van een geplaatst kind
  • tweede en eventueel volgende kinderen uit één gezin

Als geen van de kinderen die in aanmerking komen voor één plaats onder de voorrangscriteria vallen, dan wordt het langst ingeschreven kind als eerste geplaatst. Voorrang geeft geen garantie op tijdige plaatsing voor alle gewenste opvangdagen.