cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Klachtenprocedure


Klachtencommissie

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat ieder kinderdagverblijf over een intern en extern klachtencommissie moet beschikken.

De voorwaarden van de interne klachtencommissie van Kinderdagverblijf De Duinkabouter is voor ieder in te zien op de locatie zelf.

Bij het voordoen van een klacht dient de ouder in eerste instantie de klacht te melden bij de leidster van de groep en/of bij de houdster van het kinderdagverblijf. (mevr. D. Lammertink)

Indien een klacht niet naar behoren kan worden afgedaan tussen het kinderdagverblijf en u als ouder bestaat er de mogelijkheid om de klacht aan te melden bij een externe instantie.  Kinderdagverblijf De Duinkabouter is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.  Zij zullen vervolgens de klacht gaan bekijken en als onafhankelijk orgaan de klacht beoordelen.

Voor de voorwaarden van de geschillencommissie verwijzen wij u naar hun site Geschillencommissie Kinderopvang

Onderstaand treft u de contactgegevens aan van de Geschillencommissie.

Wilt u direct contact dan kunt u tijdens kantooruren bellen met 070-3105310

 

Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Of via de website Geschillencommissie Kinderopvang  kunt u een contactformulier invullen.

geschillencommissie kinderopvang

 

Download brochure Geschillencommissie

 

Download vragenformulier Geschillencommissie