cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Disclaimer


Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links en afbeeldingen, zijn eigendom van kinderdagcentrum De Duinkabouter gevestigd aan de Escamplaan 282, 2547 GP te ‘s-Gravenhage.
Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van kinderdagcentrum De Duinkabouter. Deze toestemming is niet benodigd voor strikt persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie is door kinderdagcentrum De Duinkabouter met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld of aangepast. van

Kinderdagcentrum De Duinkabouterbehoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.
Hoewel kinderdagcentrum De Duinkabouter alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein en verantwoording van kinderdagcentrum De Duinkabouter en zijn puur ter informatie van de bezoeker opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van kinderdagcentrum De Duinkabouter.

Hoewel kinderdagcentrum De Duinkabouter uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door kinderdagcentrum De Duinkabouter worden onderhouden, wordt afgewezen.

Kinderdagcentrum De Duinkabouter sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met haar website.