cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
top image

Vierogen-principe kinderdagverblijf De Duinkabouter


Vierogen-principe kinderopvang

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogen-principe verplicht in de kinderopvang. Het houdt in dat medewerkers in de kinderopvang niet meer alleen op de groep mogen staan. Er moet altijd een andere volwassene meekijken of meeluisteren. Het vierogen-principe is bedoeld om de veiligheid in de kinderopvang te vergroten.

Hoe spelen wij daar op het kinderdagverblijf op in:

Binnen ons kinderdagverblijf willen we voor een optimale veiligheid van de kinderen zorg dragen. Om een slechte pedagogische aanpak, misbruik of mishandeling te voorkomen, hanteren wij de volgende maatregelen:

 • In juni 2013 zijn er 4 camera’s, 2 noodknoppen, een alarmkast en 3 beeldschermen geplaatst. De kaboutergroep,  de lieveheersbeestjesgroep en de regenbooggroep krijgen 1 beeldscherm per stamgroep zodat de leidsters met elkaar kunnen mee kijken op de groep. Zodra de noodknop wordt gebruikt worden er live view beelden naar de politie verzonden. De noodknoppen worden in geval van calamiteiten gebruikt.
 • Er worden twee pedagogisch medewerkers per groep, per dag ingeroosterd. Bij ziekte of vakantie wordt een andere pedagogisch medewerker (vaste flexibele kracht) ingezet. Mits het kindaantal aansluit op het kindratio.
 • In vakantietijden, als er veel minder kinderen op de groep zijn, kan het voorkomen dat er één pedagogisch medewerker op een groep staat. Als dit voor de emotionele veiligheid en de rust beter is, zal de medewerker de groep alleen draaien die dag. Wel zal er dan vaker het management of personeel de groep binnen komen.
  De aanwezige stagiaires worden zo over de groepen en de dagen verdeeld, dat er elke dag ten minste een stagiaire aanwezig is.
 •  ’s Morgens staan de pedagogisch medewerker die om 07.00 uur beginnen niet alleen. Van 7.00 uur tot 08.30 uur is de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te brengen en een overdracht te doen.
 •  s’ Avonds staat de pedagogisch medewerker die tot 18.00 uur werkt niet alleen op de groep omdat er wordt afgesloten in de centrale hal. Van 16.30 uur tot 18.00 uur is de periode waarop er voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te halen een overdracht te doen.
 •  ’s Middags staan de pedagogisch medewerkers om de beurt een half uur alleen op de groep, als de andere pedagogisch medewerker met pauze is. Ook tijdens de pauze kan er met de collega mee gekeken worden via het beeldscherm.
  Daarom is er ook vanuit andere veiligheidsoverwegingen altijd een achterwacht in het gebouw aanwezig.
  Het management personeel komt regelmatig de 3 groepen binnen om even iets door te geven, af te geven, op te halen of na te vragen. Tijdens drukke momenten of bij onverwachte ziekte wordt er gezorgd voor vervangend gediplomeerd personeel. (Onze vaste invalkrachten).
 • Er is veel contract tussen de groepen.
  Er wordt ook gebruik gemaakt van babyfoons in de pauze. Als de kinderen in de centrale hal spelen staan er ook babyfoons om contract te houden met de kinderen die slapen.
  Transparantie van het gebouw
 • Ons gebouw en alle groepen zijn zeer transparant opgezet. De achter groepen grenzen aan elkaar zodat er consequent contract is tussen de groepen. De groepsdeuren bestaan uit 3 ramen.
  Alle verschoonruimtes zijn goed inzichtelijk vanuit de groep.
  Er zijn ramen in de groep zodat er direct zicht is in de slaapkamer.
  Op het moment dat een kindje in de slaapkamer naar bed wordt gebracht en in bed ligt gebruiken we een babyfoon, die op de groep of buiten door de andere pedagogisch medewerker hoorbaar is. Deze staat gevoelig afgesteld.
  We hanteren de afspraak, dat als een pedagogisch medewerker even bij de kinderen op de slaapkamer blijft, de andere pedagogisch medewerker om de vijf minuten door het raam naar binnen kijkt en daarnaast staat de babyfoon aan zodat de medewerker kan horen wat er gebeurd.
  Aan het begin van de dag en aan het eind van de dag spelen de kinderen in de centrale hal, dat gaat prima want de kinderen en de pedagogische medewerksters kennen elkaar vanwege onze kleinschalige structuur.

Personeel:

Binnen ons kinderdagverblijf werken wij met een open en professioneel werkklimaat, zodat de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Dit betekent ook, dat we in het werkoverleg oefenen met het geven en ontvangen van feedback. Ook bij functioneringsgesprekken komt het geven en ontvangen van feedback als vast punt aan de orde.
De leidsters werken 9 uur per dag en daarnaast zetten wij stagiaires in. Zo zorgen wij dat er tijdens de pauze van de leidsters vier ogen zijn. Extra toezicht is bovendien fijn om extra activiteiten mogelijk te maken. Als een leidster alleen op de groep staat is er nog voldoende tijd voor educatieve leermomenten dit blijven wij ook waarborgen.
Van al onze pedagogisch medewerkers, de flexibele krachten, de leden van het management en de stagiaires hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in ons bezit.
Wij werken met vaste leidsters en al jaren met een hecht team. Dat schept een sterke eigen cultuur, een draaiende machine waar de stagiaires al snel in mee gaan. Daardoor wordt afwijkend gedrag ook onmiddellijk gezien en aangekaart.
De sociale controle is groot. De leidsters en het management lopen bij elkaar de groep binnen.