cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Nieuws


Is er een wenperiode voor mijn kind en hoe ziet deze eruit?

Ja  zeker, de Duinkabouter heeft een wenperiode van 2 weken, die in lengte toenemen. Elk kind heeft een wenperiode die start voor de ingangsdatum van het contract.

Tijdens de eerste wendag komt je kind 1 uurtje wennen. Om de overgang van thuis naar de Duinkabouter zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen vragen wij je als ouder om het eerste half uur bij je kindje op de groep te blijven.  Zo krijgt het kind een gevoel van veiligheid, omdat de voor hem vertrouwde persoon als het ware “toestemming” geeft aan het nieuwe gezicht (pedagogisch medewerkster van de Duinkabouter) om hem te verzorgen. Daarna nodigen wij u uit voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u informatie over het reilen en zeilen op de Duinkabouter.

Vanaf de tweede wendag is de periode dat ouders bij hun kind op de groep blijven korter dan een half uur. Na 2 tot 4 uur kunt u, u kindje weer op komen halen.