cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Nieuws


Is ruilen van dagen mogelijk?

Natuurlijk is het mogelijk om vaste opvangdag te ruilen voor een andere dag. Wij moeten volgens de wet voldoen aan een aantal regels rondom het aantal kinderen en pedagogisch medewerksters per groep. Daarom zijn er een aantal spelregels waar wij rekening mee moeten houden bij het ruilen van een dag.

  • Je kunt alleen ruilen binnen één maand
  • Ruilen kan alleen als de pedagogisch medewerkster-kind ratio dit toelaat
  • Je kunt een dag binnen 1 maand ruilen, zodat je voldoende tijd hebt om de geruilde dag te gebruiken. Uiteraard moet je dit van tevoren aanvragen. Dit kan via het formulier die te downloaden is via onze site of een formulier aan te vragen bij een pedagogisch medewerkster.
  • Vraag minimaal één dag van tevoren je ruildag op het kinderdagverblijf aan. Hoe eerder je je ruildag aanvraagt, hoe groter de kans dat aan je verzoek kan worden voldaan.
  • Ruilen kan niet met terugwerkende kracht. Bij het aanvragen van de ruildag liggen zodoende de reguliere opvangdag als de gewenste ruildag in de toekomst.