cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Nieuws


Als ik kies voor een andere opvangvorm, hoe snel gaat dit dan in?

Jouw aangepaste opvangvorm gaat in na 1 maand (op de 1ste van de betreffende maand). Een uitzondering hierop is de periode tot 1 december. Wijzigingen die je voor deze datum aan ons doorgeeft gaan in per 1 januari van het daarop volgende jaar.